Index ry piti vuoden toisen hallituksen kokouksensa tiistaina 8.2.2022, ja tuossa kokouksessa teimme yksimielisen päätöksen tukea Kaikkien kampusryhmän mielenosoitushanketta, jonka tarkoituksena olisi järjestää opiskelijakulkue 26.2 Toripolliisilta Rotuaarille ja osoittaa siellä mieltä vastalauseena nyt ajatettavalle kolmen kampuksen mallille ja opiskelijoiden vähäiselle osallistamiselle hankkeessa. Mielenosoitushankkeen takana on itsenäinen joukko opiskelijoita sekä yliopiston, että OAMK:in puolelta hankkeen aktiivisimpien ajajien ollessa jälkimmäisestä. Olen myös ollut mukana osassa hankeaktiivien kokouksista. Niinpä päätimme hallituksen kanssa tukea tätä hanketta muun muassa seuraavilla perusteilla:

Koko sen ajan kun, keskustakampushanke on ollut pinnalla, on sitä ajettu eteenpäin kamalalla kiireellä. Esimerkiksi hankesuunnitelmaan tekemiseen varattu aika oli merkittävästi lyhyempi, kuin normaalisti vastaavan kokoluokan hankkeissa. Tämän tulkitsemme olevan myös merkittävä syy opiskelijoiden hankkeeseen vaikuttamismahdollisuuksien vähäisyyteen. Kireän aikataulun lisäksi myös yliopiston johdon viestintä hankkeesta on mielestämme ollut todella epäselvää, sillä perusteet keskustakampuksen tarpeellisuudesta ovat muuttuneet monta kertaa, kuin myös tiedot Raksilaan muuttavista toiminnoista, kuten Tiedekirjasto Pegasuksen jatkosta. Epätietoisuuden lisäksi huoltamme Informaatiotutkimuksen opiskelun tulevaisuuden järjestelyistä lisää myös usein yliopiston johdon esiin nostamat visiot etä, ja hybridiopiskelun lisäämisestä suunnitteilla olevan kampuksen myötä. Etäopiskelun vaikutuksista oppimistuloksiin ja opiskelijoiden mielenterveyteen ei ole vielä tutkittu paljoa, eivätkä tähän asti julkaistut tulokset anna ruusuista osviittaa näistä vaikutuksista.

Lisäksi jo tälläkin hetkellä kursseistamme etenkin maisterivaiheessa merkittävä osa on suoritettavissa vain kirjatentteinä, joten pelkäämme etä, ja itsenäisen opiskelun edelleen lisäämisen vaikuttavan alamme opiskelijoiden asiantuntijaksi kehittymiseen ja aina ainejärjestömme hienoutena olleeseen hyvään yhteishenkeen. Pelkäämme myös oppianeeseemme kuuluvan sivuaineiden vapaavalintaisuuden tosiasiallisesti kaventuvan kampusten välillä liikkumisen vaikeuttaessa sivuaineiden ottamista muista tiedekunnista.

Kaikki yllä luetellut huolenaiheemme ovat alamme tulevien opiskelijoiden käytännön opiskeluun oleellisesti vaikuttavia, mutta kaikesta huolimatta emme ole saaneet huolenaiheisiimme kunnollisia vastauksia osallistamisen tähän astisten mahdollisuuksien jäätyä lähinnä muodollisiksi. Tämän vuoksi koemme tarpeelliseksi olla mukana mielenosoituksessa, jossa vastustetaan uniikin yhteiskampuksemme pirstomista ja tähän asti nähtyjä osallistamisen malleja. Lisäksi myös jäsenistön vahva vastustus syksyllä tehdyssä kyselyssä vaikutti tekemäämme päätökseen.

Niinpä kannustankin mahdollisemman montaa indexiläistä osallistumaan tulevaan mielenilmaukseen, ja tuomaan esiin kantanne. Alla vielä tiedot mielenilmauksesta:

Mielenosoitus!

Mitä? Mielenosoitus keskustakampushanketta vastaan

Miksi? Vastustamme kolmen kampuksen mallia sekä opiskelijoiden vähäistä osallistamista.

Milloin? 26.02.2022

Missä? Toripolliisilla klo 12.00. Klo 12.30 muodostamme kulkueen ja kuljemme Toripolliisilta Rotuaarin aukiolle, jossa jatkamme mielenosoitusta. Mitä päälle? Haalarit ja lämmintä vaatetta. Suosittelemme maskin käyttöä.

Janne Venho

Index ry

Indexin vuoden 2022 hallitus on valittu syyskokouksessa 26.11.2021:

Puheenjohtaja: Janne Venho

Varapuheenjohtaja: Santeri Nevalainen

Sihteeri: Olivia Myllylä

Viestintävastaava: Olivia Myllylä

Rahastonhoitaja: Matias Hartikainen

Webvastaava: Henri Pitkänen

Koulutuspoliittinen vastaava: Tommi Halonen

Sosiaalipoliittinen vastaava: Susanna Kouva

Kiltahuonevastaava: Susanna Kouva

Liikuntavastaava: Tiina Kukkonen

Projektivastaava: Manta Mankinen

Kulttuurivastaava: Vilma Jääskelä

Kansainvälisyysvastaava: Jenny Kärki

Suomuisen adjutantti: Jenni Mikola

Tapahtumavastaavat: Heidi Huhtaluoma ja Lara Silander

Relevanssitiimi: Jenni Mikola

Tietosuojavastaava: Santeri Nevalainen

Fuksivastaava: Vilma Jääskelä

Nakkimaakari-toimarit: Jenny Kärki ja Mira Timlin

Onnea uudelle hallitukselle!

Indexin vuoden 2021 hallitus on valittu syyskokouksessa 25.11.2020:

Puheenjohtaja: Jenni Mikola

Varapuheenjohtaja: Lauri Kuha

Sihteeri: Tiina Kukkonen

Viestintävastaava: Mira Timlin

Rahastonhoitaja: Matias Hartikainen

Webvastaava: Henri Pitkänen

Koulutuspoliittinen vastaava: Janne Venho

Sosiaalipoliittinen vastaava: Susanna Kouva

Kiltahuonevastaava: Susanna Kouva

Liikuntavastaava: Heidi Huhtaluoma

Projektivastaava: Matti Pieniniemi

Kulttuurivastaava: Santeri Nevalainen

Kansainvälisyysvastaava: Jenny Kärki

Suomuisen adjutantti: Lucie Hradecka

Tapahtumavastaavat: Linda Pihlajaniemi ja Jenny Kärki

Relevanssitiimi: Jenny Kärki ja Santeri Nevalainen

Tietosuojavastaava: Lauri Kuha

Fuksivastaava: Mira Timlin

Onnea uudelle hallitukselle!

Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa yliopistonlehtori Terttu Kortelainen!

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

Olin kiinnostunut kirjastotyöstä jo kouluaikana, mutta aloin kuitenkin opiskella maantiedettä. Ennen
valmistumistani maisteriksi suunnittelumaantieteestä aloin pohtia työskentelyä tieteellisessä kirjastossa ja
kuinka tällaiseen tehtävään voisi pätevöityä. Informaatiotutkimusta ei silloin opetettu Oulun yliopistossa,
mutta sain yliopiston kirjastosta ohjeen hakea informaatiopalvelun kurssille Helsingin teknilliseen
korkeakouluun. Se oli antoisa kurssi, jolla sain informaatikon pätevyyden. Kun kirjastotieteen ja informatiikan
laitos perustettiin, toimin siellä assistenttina ja suoritin tohtorin tutkinnon.


2. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?


Työskentelen yliopistonlehtorina ja opintoneuvojana sekä lisäksi lähiesimiehenä, joka vastaa oppiaineen
henkilöstö- ja taloushallinnosta. Vastuullani on informetriikan opintojakso, syventävien opintojen
tutkimusmenetelmäkurssi, pro gradu –seminaari ja kirjallisuustenttejä. Ohjaan myös pro gradu –tutkielmia.


3. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

Olen mukana norjalaisessa SoDi-Sámi-tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan saamelaistutkimuksen
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia (The Social Dimensions of Sámi Research).


4. Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?

Huomiodataa koskeva tutkimus ei ollut varsinainen projekti, mutta se oli mielenkiintoinen tutkimus, koska
siinä oppi paljon uutta sekä huomiotaloudesta että sosiaalisesta mediasta.


5. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen
opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?

Haluaisin selvittää, missä määrin sosiaalisessa mediassa syntyvää huomiodataa sovelletaan arviointiin eri
tahoilla.

Jutun on toimittanut Lucie Hradecká.
Haastattelu tehty syyslukukaudella 2019.

Julkaistussa Relevanssissa nro 2/2020.