Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa professori Maija-Leena Huotari!

 

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

 

 

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen päädyin opiskelemaan silloiseen Vaasan Kauppakorkeakouluun. Valmistuin ekonomiksi ja menin töihin markkinointitehtäviin suomalaiseen konserniin Lappeenrantaan. Olin silloin vain 24-vuotias ja halusin oppia lisää. Siirryin Helsingin yliopistoon Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelmaan ja kirjoittauduin Vapaaseen taidekouluun. Viihdyin hyvin myös yliopiston piirustuslaitoksella ja haaveilin kuvataiteilijan työstä. Samaan aikaan olin kirjastotyössä Kallion kirjastossa ja yliopiston sisätautienklinikan kirjastossa Unioninkadulla, Kansalliskirjaston vieressä ja nykyisen Kaisa-kirjaston takana. Sieltä päädyin Tampereelle opiskelemaan, sillä halusin pätevöityä kirjastonhoitajaksi. Kuvataiteiden jälkeen innostuin kovasti alamme peruskäsitteistä, esimerkiksi informaatiosta eli siitä, että se kattaa myös kuvan ja äänen tai tiedonhankintakanavasta, joka rinnastaa kirjaston ja tv- ja radio-ohjelmat! Siten menin opiskelijavaihtoon Sheffieldin yliopistoon, innostuin informaatiotutkimuksen jatko-opinnoista, sain Suomen Akatemian koulutusapurahan ja väittelin siellä joulukuussa 1995.

 

  1. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?

 

Olen ollut informaatiotutkimuksen professori vuodesta 2005 alkaen. Tehtävänäni on alamme tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen edistäminen Oulun yliopistossa. Lisäksi professorin työhön kuluu alan valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö, nykyisin usein yli tieteenalarajojen monitieteisesti ja tieteidenvälisesti. Haen tutkimusrahoitusta, johdan tutkimusprojekteja, ohjaan väitöskirjoja, kirjoitan tieteellisiä julkaisuja, arvioin käsikirjoituksia ja teen muita tieteellisiä asiantuntijatehtäviä. Osallistun opetukseen vetämällä pro gradu –seminaaria ja ohjaamalla pro gradu –tutkielmia sekä opettamalla esimerkiksi Johdanto informaatiotutkimukseen –kurssia. Työni on tutkimuspainotteista ja se viekin paljon myös vapaa-aikaa. Tietysti olen mukana myös opetuksen kehittämisessä ja oppiaineen strategisemmassa työskentelyssä, kun pyrimme ymmärtämmän tulevaisuutta ja kehityksellistä suhdettamme siihen.

 

  1. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

 

Olen Suomen Akatemian rahoittaman Kognitiivinen auktoriteetti lasten ja nuorten terveystiedonympäristöissä (CogAHealth) –akatemiahankkeen johtaja (www.cogahealth.fi) sekä Akatemian Strategisen tutkimuksen vastuualueen monitieteisen BCDC Energia –konsortiohankkeen varajohtaja, vuorovaikutusvastaava ja Tietojohtamisen ja vuorovaikutuksen työpaketin vetäjä (www.bcdcenergia.fi). Molemmat hankkeet jatkuvat vielä vuoden 2020. Tällä hetkellä olenkin päätoimisena senioritutkijana BCDC Energia –hankkeessa ja CogAHealth-hankkeessa vuoden 2020 alkupuolella.

  1. Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?

 

Pidän itseäni onnekkaansa siinä mielessä, että olen saanut olla mukana tutkijana useissa ajankohtaisissa hankkeissa. Terveystietoon liittyvän informaatiokäyttäytymisen ja –lukutaidon akatemia- ja muut hankkeemme vuodesta 2008 alkaen ovat olleet kaikki todella innostavia ja koukuttavia, ja ne ovat synnyttäneet paljon hedelmällistä yhteistyötä esimerkiksi lääketieteen eri alojen kanssa. Samalla tavoin osallisuus BCDC Energia –hankkeessa on palkitsevaa, koska voimme ajatella tuottavamme kontribuution myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Mikä voisikaan olla ajankohtaisempaa juuri nyt!

 

  1. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?

 

Maailma muuttuu kiihkeätempoisesti ja välillä tuntuu, että on haastavaa pysytellä kartalla kaikessa siinä, mitä tapahtuu saati sitten ymmärtää sitä, miten nämä muutokset saattaisivat vaikuttaa alamme tulevaisuuteen. Jos saisin vapaata rahoitusta, pyrkisin tuottamaan uutta tietoa siitä, mihin suuntaan alamme kansainvälisesti kehittyy juuri nyt. Tämä olisi tärkeää tietää, jotta pysyisimme ajantasalla tärkeimmistä kehityssuunnista ja voisimme yrittää vahvistaa alamme tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta Oulun yliopistossa. Minulla on tästä jonkin verran esiymmärrystä, mutta olisi tärkeää tutkia asiaa tieteellisesti myös. Tällainen tutkimustieto olisi arvokasta sekä oppiaineen strategisessa kehittämisessä että informaatiotutkimuksen johdantokurssin opetuksessa!

 

 

 

 

Comments closed.