Index ry piti vuoden toisen hallituksen kokouksensa tiistaina 8.2.2022, ja tuossa kokouksessa teimme yksimielisen päätöksen tukea Kaikkien kampusryhmän mielenosoitushanketta, jonka tarkoituksena olisi järjestää opiskelijakulkue 26.2 Toripolliisilta Rotuaarille ja osoittaa siellä mieltä vastalauseena nyt ajatettavalle kolmen kampuksen mallille ja opiskelijoiden vähäiselle osallistamiselle hankkeessa. Mielenosoitushankkeen takana on itsenäinen joukko opiskelijoita sekä yliopiston, että OAMK:in puolelta hankkeen aktiivisimpien ajajien ollessa jälkimmäisestä. Olen myös ollut mukana osassa hankeaktiivien kokouksista. Niinpä päätimme hallituksen kanssa tukea tätä hanketta muun muassa seuraavilla perusteilla:

Koko sen ajan kun, keskustakampushanke on ollut pinnalla, on sitä ajettu eteenpäin kamalalla kiireellä. Esimerkiksi hankesuunnitelmaan tekemiseen varattu aika oli merkittävästi lyhyempi, kuin normaalisti vastaavan kokoluokan hankkeissa. Tämän tulkitsemme olevan myös merkittävä syy opiskelijoiden hankkeeseen vaikuttamismahdollisuuksien vähäisyyteen. Kireän aikataulun lisäksi myös yliopiston johdon viestintä hankkeesta on mielestämme ollut todella epäselvää, sillä perusteet keskustakampuksen tarpeellisuudesta ovat muuttuneet monta kertaa, kuin myös tiedot Raksilaan muuttavista toiminnoista, kuten Tiedekirjasto Pegasuksen jatkosta. Epätietoisuuden lisäksi huoltamme Informaatiotutkimuksen opiskelun tulevaisuuden järjestelyistä lisää myös usein yliopiston johdon esiin nostamat visiot etä, ja hybridiopiskelun lisäämisestä suunnitteilla olevan kampuksen myötä. Etäopiskelun vaikutuksista oppimistuloksiin ja opiskelijoiden mielenterveyteen ei ole vielä tutkittu paljoa, eivätkä tähän asti julkaistut tulokset anna ruusuista osviittaa näistä vaikutuksista.

Lisäksi jo tälläkin hetkellä kursseistamme etenkin maisterivaiheessa merkittävä osa on suoritettavissa vain kirjatentteinä, joten pelkäämme etä, ja itsenäisen opiskelun edelleen lisäämisen vaikuttavan alamme opiskelijoiden asiantuntijaksi kehittymiseen ja aina ainejärjestömme hienoutena olleeseen hyvään yhteishenkeen. Pelkäämme myös oppianeeseemme kuuluvan sivuaineiden vapaavalintaisuuden tosiasiallisesti kaventuvan kampusten välillä liikkumisen vaikeuttaessa sivuaineiden ottamista muista tiedekunnista.

Kaikki yllä luetellut huolenaiheemme ovat alamme tulevien opiskelijoiden käytännön opiskeluun oleellisesti vaikuttavia, mutta kaikesta huolimatta emme ole saaneet huolenaiheisiimme kunnollisia vastauksia osallistamisen tähän astisten mahdollisuuksien jäätyä lähinnä muodollisiksi. Tämän vuoksi koemme tarpeelliseksi olla mukana mielenosoituksessa, jossa vastustetaan uniikin yhteiskampuksemme pirstomista ja tähän asti nähtyjä osallistamisen malleja. Lisäksi myös jäsenistön vahva vastustus syksyllä tehdyssä kyselyssä vaikutti tekemäämme päätökseen.

Niinpä kannustankin mahdollisemman montaa indexiläistä osallistumaan tulevaan mielenilmaukseen, ja tuomaan esiin kantanne. Alla vielä tiedot mielenilmauksesta:

Mielenosoitus!

Mitä? Mielenosoitus keskustakampushanketta vastaan

Miksi? Vastustamme kolmen kampuksen mallia sekä opiskelijoiden vähäistä osallistamista.

Milloin? 26.02.2022

Missä? Toripolliisilla klo 12.00. Klo 12.30 muodostamme kulkueen ja kuljemme Toripolliisilta Rotuaarin aukiolle, jossa jatkamme mielenosoitusta. Mitä päälle? Haalarit ja lämmintä vaatetta. Suosittelemme maskin käyttöä.

Janne Venho

Index ry

Indexin vuoden 2022 hallitus on valittu syyskokouksessa 26.11.2021:

Puheenjohtaja: Janne Venho

Varapuheenjohtaja: Santeri Nevalainen

Sihteeri: Olivia Myllylä

Viestintävastaava: Olivia Myllylä

Rahastonhoitaja: Matias Hartikainen

Webvastaava: Henri Pitkänen

Koulutuspoliittinen vastaava: Tommi Halonen

Sosiaalipoliittinen vastaava: Susanna Kouva

Kiltahuonevastaava: Susanna Kouva

Liikuntavastaava: Tiina Kukkonen

Projektivastaava: Manta Mankinen

Kulttuurivastaava: Vilma Jääskelä

Kansainvälisyysvastaava: Jenny Kärki

Suomuisen adjutantti: Jenni Mikola

Tapahtumavastaavat: Heidi Huhtaluoma ja Lara Silander

Relevanssitiimi: Jenni Mikola

Tietosuojavastaava: Santeri Nevalainen

Fuksivastaava: Vilma Jääskelä

Nakkimaakari-toimarit: Jenny Kärki ja Mira Timlin

Onnea uudelle hallitukselle!

Indexin vuoden 2021 hallitus on valittu syyskokouksessa 25.11.2020:

Puheenjohtaja: Jenni Mikola

Varapuheenjohtaja: Lauri Kuha

Sihteeri: Tiina Kukkonen

Viestintävastaava: Mira Timlin

Rahastonhoitaja: Matias Hartikainen

Webvastaava: Henri Pitkänen

Koulutuspoliittinen vastaava: Janne Venho

Sosiaalipoliittinen vastaava: Susanna Kouva

Kiltahuonevastaava: Susanna Kouva

Liikuntavastaava: Heidi Huhtaluoma

Projektivastaava: Matti Pieniniemi

Kulttuurivastaava: Santeri Nevalainen

Kansainvälisyysvastaava: Jenny Kärki

Suomuisen adjutantti: Lucie Hradecka

Tapahtumavastaavat: Linda Pihlajaniemi ja Jenny Kärki

Relevanssitiimi: Jenny Kärki ja Santeri Nevalainen

Tietosuojavastaava: Lauri Kuha

Fuksivastaava: Mira Timlin

Onnea uudelle hallitukselle!

Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa yliopistonlehtori Terttu Kortelainen!

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

Olin kiinnostunut kirjastotyöstä jo kouluaikana, mutta aloin kuitenkin opiskella maantiedettä. Ennen
valmistumistani maisteriksi suunnittelumaantieteestä aloin pohtia työskentelyä tieteellisessä kirjastossa ja
kuinka tällaiseen tehtävään voisi pätevöityä. Informaatiotutkimusta ei silloin opetettu Oulun yliopistossa,
mutta sain yliopiston kirjastosta ohjeen hakea informaatiopalvelun kurssille Helsingin teknilliseen
korkeakouluun. Se oli antoisa kurssi, jolla sain informaatikon pätevyyden. Kun kirjastotieteen ja informatiikan
laitos perustettiin, toimin siellä assistenttina ja suoritin tohtorin tutkinnon.


2. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?


Työskentelen yliopistonlehtorina ja opintoneuvojana sekä lisäksi lähiesimiehenä, joka vastaa oppiaineen
henkilöstö- ja taloushallinnosta. Vastuullani on informetriikan opintojakso, syventävien opintojen
tutkimusmenetelmäkurssi, pro gradu –seminaari ja kirjallisuustenttejä. Ohjaan myös pro gradu –tutkielmia.


3. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

Olen mukana norjalaisessa SoDi-Sámi-tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan saamelaistutkimuksen
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia (The Social Dimensions of Sámi Research).


4. Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?

Huomiodataa koskeva tutkimus ei ollut varsinainen projekti, mutta se oli mielenkiintoinen tutkimus, koska
siinä oppi paljon uutta sekä huomiotaloudesta että sosiaalisesta mediasta.


5. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen
opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?

Haluaisin selvittää, missä määrin sosiaalisessa mediassa syntyvää huomiodataa sovelletaan arviointiin eri
tahoilla.

Jutun on toimittanut Lucie Hradecká.
Haastattelu tehty syyslukukaudella 2019.

Julkaistussa Relevanssissa nro 2/2020.

Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa professori Maija-Leena Huotari!

 

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

 

 

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen päädyin opiskelemaan silloiseen Vaasan Kauppakorkeakouluun. Valmistuin ekonomiksi ja menin töihin markkinointitehtäviin suomalaiseen konserniin Lappeenrantaan. Olin silloin vain 24-vuotias ja halusin oppia lisää. Siirryin Helsingin yliopistoon Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelmaan ja kirjoittauduin Vapaaseen taidekouluun. Viihdyin hyvin myös yliopiston piirustuslaitoksella ja haaveilin kuvataiteilijan työstä. Samaan aikaan olin kirjastotyössä Kallion kirjastossa ja yliopiston sisätautienklinikan kirjastossa Unioninkadulla, Kansalliskirjaston vieressä ja nykyisen Kaisa-kirjaston takana. Sieltä päädyin Tampereelle opiskelemaan, sillä halusin pätevöityä kirjastonhoitajaksi. Kuvataiteiden jälkeen innostuin kovasti alamme peruskäsitteistä, esimerkiksi informaatiosta eli siitä, että se kattaa myös kuvan ja äänen tai tiedonhankintakanavasta, joka rinnastaa kirjaston ja tv- ja radio-ohjelmat! Siten menin opiskelijavaihtoon Sheffieldin yliopistoon, innostuin informaatiotutkimuksen jatko-opinnoista, sain Suomen Akatemian koulutusapurahan ja väittelin siellä joulukuussa 1995.

 

  1. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?

 

Olen ollut informaatiotutkimuksen professori vuodesta 2005 alkaen. Tehtävänäni on alamme tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen edistäminen Oulun yliopistossa. Lisäksi professorin työhön kuluu alan valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö, nykyisin usein yli tieteenalarajojen monitieteisesti ja tieteidenvälisesti. Haen tutkimusrahoitusta, johdan tutkimusprojekteja, ohjaan väitöskirjoja, kirjoitan tieteellisiä julkaisuja, arvioin käsikirjoituksia ja teen muita tieteellisiä asiantuntijatehtäviä. Osallistun opetukseen vetämällä pro gradu –seminaaria ja ohjaamalla pro gradu –tutkielmia sekä opettamalla esimerkiksi Johdanto informaatiotutkimukseen –kurssia. Työni on tutkimuspainotteista ja se viekin paljon myös vapaa-aikaa. Tietysti olen mukana myös opetuksen kehittämisessä ja oppiaineen strategisemmassa työskentelyssä, kun pyrimme ymmärtämmän tulevaisuutta ja kehityksellistä suhdettamme siihen.

 

  1. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

 

Olen Suomen Akatemian rahoittaman Kognitiivinen auktoriteetti lasten ja nuorten terveystiedonympäristöissä (CogAHealth) –akatemiahankkeen johtaja (www.cogahealth.fi) sekä Akatemian Strategisen tutkimuksen vastuualueen monitieteisen BCDC Energia –konsortiohankkeen varajohtaja, vuorovaikutusvastaava ja Tietojohtamisen ja vuorovaikutuksen työpaketin vetäjä (www.bcdcenergia.fi). Molemmat hankkeet jatkuvat vielä vuoden 2020. Tällä hetkellä olenkin päätoimisena senioritutkijana BCDC Energia –hankkeessa ja CogAHealth-hankkeessa vuoden 2020 alkupuolella.

  1. Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?

 

Pidän itseäni onnekkaansa siinä mielessä, että olen saanut olla mukana tutkijana useissa ajankohtaisissa hankkeissa. Terveystietoon liittyvän informaatiokäyttäytymisen ja –lukutaidon akatemia- ja muut hankkeemme vuodesta 2008 alkaen ovat olleet kaikki todella innostavia ja koukuttavia, ja ne ovat synnyttäneet paljon hedelmällistä yhteistyötä esimerkiksi lääketieteen eri alojen kanssa. Samalla tavoin osallisuus BCDC Energia –hankkeessa on palkitsevaa, koska voimme ajatella tuottavamme kontribuution myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Mikä voisikaan olla ajankohtaisempaa juuri nyt!

 

  1. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?

 

Maailma muuttuu kiihkeätempoisesti ja välillä tuntuu, että on haastavaa pysytellä kartalla kaikessa siinä, mitä tapahtuu saati sitten ymmärtää sitä, miten nämä muutokset saattaisivat vaikuttaa alamme tulevaisuuteen. Jos saisin vapaata rahoitusta, pyrkisin tuottamaan uutta tietoa siitä, mihin suuntaan alamme kansainvälisesti kehittyy juuri nyt. Tämä olisi tärkeää tietää, jotta pysyisimme ajantasalla tärkeimmistä kehityssuunnista ja voisimme yrittää vahvistaa alamme tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta Oulun yliopistossa. Minulla on tästä jonkin verran esiymmärrystä, mutta olisi tärkeää tutkia asiaa tieteellisesti myös. Tällainen tutkimustieto olisi arvokasta sekä oppiaineen strategisessa kehittämisessä että informaatiotutkimuksen johdantokurssin opetuksessa!