Indexin vuoden 2021 hallitus on valittu syyskokouksessa 25.11.2020:

Puheenjohtaja: Jenni Mikola

Varapuheenjohtaja: Lauri Kuha

Sihteeri: Tiina Kukkonen

Viestintävastaava: Mira Timlin

Rahastonhoitaja: Matias Hartikainen

Webvastaava: Henri Pitkänen

Koulutuspoliittinen vastaava: Janne Venho

Sosiaalipoliittinen vastaava: Susanna Kouva

Kiltahuonevastaava: Susanna Kouva

Liikuntavastaava: Heidi Huhtaluoma

Projektivastaava: Matti Pieniniemi

Kulttuurivastaava: Santeri Nevalainen

Kansainvälisyysvastaava: Jenny Kärki

Suomuisen adjutantti: Lucie Hradecka

Tapahtumavastaavat: Linda Pihlajaniemi ja Jenny Kärki

Relevanssitiimi: Jenny Kärki ja Santeri Nevalainen

Tietosuojavastaava: Lauri Kuha

Fuksivastaava: Mira Timlin

Onnea uudelle hallitukselle!

Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa yliopistonlehtori Terttu Kortelainen!

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

Olin kiinnostunut kirjastotyöstä jo kouluaikana, mutta aloin kuitenkin opiskella maantiedettä. Ennen
valmistumistani maisteriksi suunnittelumaantieteestä aloin pohtia työskentelyä tieteellisessä kirjastossa ja
kuinka tällaiseen tehtävään voisi pätevöityä. Informaatiotutkimusta ei silloin opetettu Oulun yliopistossa,
mutta sain yliopiston kirjastosta ohjeen hakea informaatiopalvelun kurssille Helsingin teknilliseen
korkeakouluun. Se oli antoisa kurssi, jolla sain informaatikon pätevyyden. Kun kirjastotieteen ja informatiikan
laitos perustettiin, toimin siellä assistenttina ja suoritin tohtorin tutkinnon.


2. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?


Työskentelen yliopistonlehtorina ja opintoneuvojana sekä lisäksi lähiesimiehenä, joka vastaa oppiaineen
henkilöstö- ja taloushallinnosta. Vastuullani on informetriikan opintojakso, syventävien opintojen
tutkimusmenetelmäkurssi, pro gradu –seminaari ja kirjallisuustenttejä. Ohjaan myös pro gradu –tutkielmia.


3. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

Olen mukana norjalaisessa SoDi-Sámi-tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan saamelaistutkimuksen
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia (The Social Dimensions of Sámi Research).


4. Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?

Huomiodataa koskeva tutkimus ei ollut varsinainen projekti, mutta se oli mielenkiintoinen tutkimus, koska
siinä oppi paljon uutta sekä huomiotaloudesta että sosiaalisesta mediasta.


5. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen
opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?

Haluaisin selvittää, missä määrin sosiaalisessa mediassa syntyvää huomiodataa sovelletaan arviointiin eri
tahoilla.

Jutun on toimittanut Lucie Hradecká.
Haastattelu tehty syyslukukaudella 2019.

Julkaistussa Relevanssissa nro 2/2020.

Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa professori Maija-Leena Huotari!

 

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

 

 

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen päädyin opiskelemaan silloiseen Vaasan Kauppakorkeakouluun. Valmistuin ekonomiksi ja menin töihin markkinointitehtäviin suomalaiseen konserniin Lappeenrantaan. Olin silloin vain 24-vuotias ja halusin oppia lisää. Siirryin Helsingin yliopistoon Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelmaan ja kirjoittauduin Vapaaseen taidekouluun. Viihdyin hyvin myös yliopiston piirustuslaitoksella ja haaveilin kuvataiteilijan työstä. Samaan aikaan olin kirjastotyössä Kallion kirjastossa ja yliopiston sisätautienklinikan kirjastossa Unioninkadulla, Kansalliskirjaston vieressä ja nykyisen Kaisa-kirjaston takana. Sieltä päädyin Tampereelle opiskelemaan, sillä halusin pätevöityä kirjastonhoitajaksi. Kuvataiteiden jälkeen innostuin kovasti alamme peruskäsitteistä, esimerkiksi informaatiosta eli siitä, että se kattaa myös kuvan ja äänen tai tiedonhankintakanavasta, joka rinnastaa kirjaston ja tv- ja radio-ohjelmat! Siten menin opiskelijavaihtoon Sheffieldin yliopistoon, innostuin informaatiotutkimuksen jatko-opinnoista, sain Suomen Akatemian koulutusapurahan ja väittelin siellä joulukuussa 1995.

 

  1. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?

 

Olen ollut informaatiotutkimuksen professori vuodesta 2005 alkaen. Tehtävänäni on alamme tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen edistäminen Oulun yliopistossa. Lisäksi professorin työhön kuluu alan valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö, nykyisin usein yli tieteenalarajojen monitieteisesti ja tieteidenvälisesti. Haen tutkimusrahoitusta, johdan tutkimusprojekteja, ohjaan väitöskirjoja, kirjoitan tieteellisiä julkaisuja, arvioin käsikirjoituksia ja teen muita tieteellisiä asiantuntijatehtäviä. Osallistun opetukseen vetämällä pro gradu –seminaaria ja ohjaamalla pro gradu –tutkielmia sekä opettamalla esimerkiksi Johdanto informaatiotutkimukseen –kurssia. Työni on tutkimuspainotteista ja se viekin paljon myös vapaa-aikaa. Tietysti olen mukana myös opetuksen kehittämisessä ja oppiaineen strategisemmassa työskentelyssä, kun pyrimme ymmärtämmän tulevaisuutta ja kehityksellistä suhdettamme siihen.

 

  1. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

 

Olen Suomen Akatemian rahoittaman Kognitiivinen auktoriteetti lasten ja nuorten terveystiedonympäristöissä (CogAHealth) –akatemiahankkeen johtaja (www.cogahealth.fi) sekä Akatemian Strategisen tutkimuksen vastuualueen monitieteisen BCDC Energia –konsortiohankkeen varajohtaja, vuorovaikutusvastaava ja Tietojohtamisen ja vuorovaikutuksen työpaketin vetäjä (www.bcdcenergia.fi). Molemmat hankkeet jatkuvat vielä vuoden 2020. Tällä hetkellä olenkin päätoimisena senioritutkijana BCDC Energia –hankkeessa ja CogAHealth-hankkeessa vuoden 2020 alkupuolella.

  1. Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?

 

Pidän itseäni onnekkaansa siinä mielessä, että olen saanut olla mukana tutkijana useissa ajankohtaisissa hankkeissa. Terveystietoon liittyvän informaatiokäyttäytymisen ja –lukutaidon akatemia- ja muut hankkeemme vuodesta 2008 alkaen ovat olleet kaikki todella innostavia ja koukuttavia, ja ne ovat synnyttäneet paljon hedelmällistä yhteistyötä esimerkiksi lääketieteen eri alojen kanssa. Samalla tavoin osallisuus BCDC Energia –hankkeessa on palkitsevaa, koska voimme ajatella tuottavamme kontribuution myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Mikä voisikaan olla ajankohtaisempaa juuri nyt!

 

  1. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?

 

Maailma muuttuu kiihkeätempoisesti ja välillä tuntuu, että on haastavaa pysytellä kartalla kaikessa siinä, mitä tapahtuu saati sitten ymmärtää sitä, miten nämä muutokset saattaisivat vaikuttaa alamme tulevaisuuteen. Jos saisin vapaata rahoitusta, pyrkisin tuottamaan uutta tietoa siitä, mihin suuntaan alamme kansainvälisesti kehittyy juuri nyt. Tämä olisi tärkeää tietää, jotta pysyisimme ajantasalla tärkeimmistä kehityssuunnista ja voisimme yrittää vahvistaa alamme tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta Oulun yliopistossa. Minulla on tästä jonkin verran esiymmärrystä, mutta olisi tärkeää tutkia asiaa tieteellisesti myös. Tällainen tutkimustieto olisi arvokasta sekä oppiaineen strategisessa kehittämisessä että informaatiotutkimuksen johdantokurssin opetuksessa!

 

 

 

 

Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa filosofian maisteri, tohtorikoulutettava Aira Huttunen!

 

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

 

 

Hain opiskelemaan informaatiotutkimusta vuonna 2008. Olen aina ollut intohimoinen lukija ja rakastanut kirjastoja paikkoina, joten ala tuntui minulle luonnolliselta. Opintojen alussa minua kiinnosti erityisesti yleiset kirjastot ja lastenkirjastotyö. Pääsin opiskeluaikana työskentelemään kuitenkin korkeakoulukirjastoihin, ja työskentelin opintojen ohessa muun muassa Oulun yliopiston kirjastossa ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjastossa. Tätä kautta kiinnostuin korkeakoulukirjastoista ja tietopalvelutyöstä niissä. Valmistuin filosofian maisteriksi informaatiotutkimuksesta 2013. Valmistumiseni jälkeen olin pari vuotta pätkätöissä arkisto- ja kirjastohommissa Aluehallintovirastossa, Puolustusvoimilla sekä Oulun ammattikorkeakoulun kirjastossa. Gradusta minulle jäi innostus tutkimuksen tekemiseen, ja sain apurahan väitöskirjatyöhön Koneen säätiötä vuonna 2015.

 

  1. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella? (Mitä kursseja olet opettanut tänä lukuvuonna, onko sinulle tulossa uusia kursseja ensi lukuvuonna, onko sinulla jokin muu tehtävä, esimerkiksi omaopettaja, harjoitteluvastaava, …)

 

Syksyllä 2019 toimin 50 prosenttisella työajalla yliopisto-opettajana. Vastuullani on informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen opintojakso, sekä kaksi kirjatenttiä, informaatiolainsäätö ja –etiikka, sekä ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät. Lisäksi toimin omaopettajana syksyllä 2019 aloittaville opiskelijoille ja pienryhmäohjauksen yhdyshenkilönä.

 

  1. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

 

Teen väitöskirjaa Koneen säätiön henkilökohtaisella apurahalla. Väitöskirjani käsittelee transsukupuolisten informaatiokäytäntöjä, ja pääohjaajanani on Terttu Kortelainen.

 

  1. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa? (Voit jakaa todellisia urahaaveitasi, mutta saa myös hullutella ja antaa mielikuvituksen lentää).

 

Väitöskirjaa tehdessä olen samaan aikaan opiskellut sukupuolentutkimusta. Siellä tutkimusmenetelmät ovat informaatiotutkimusta opiskelleen silmiin usein vähemmän konventionaalisia, kokeilevampia ja tutkittavat tiiviisti mukaan ottavia. Haluaisin kehitellä informaatiotutkimuksen puolella erilaisia tapoja tehdä tutkimusta ja tuottaa tieteellistä tietoa. Esimerkiksi erilaisia yhteisöjä koskevat tutkimukset, joita tehdään tutkittavan yhteisön kanssa yhdessä, sopisivat myös informaatiotutkimuksen alalle mainiosti. Tällaista olisi kiva kokeilla opiskelijoiden kanssa käytännössä pienempinä projekteina, joista voisi kehittyä vaikka mitä!

Indexin vuoden 2020 hallitus on valittu syyskokouksessa:

Puheenjohtaja: Jenni Mikola
Varapuheenjohtaja: Lauri Kuha
Sihteeri & viestintävastaava: Tiina Kukkonen
Rahastonhoitaja: Jenny Kärki
Webvastaava: Henri Pitkänen
Koulutuspoliittinen vastaava: Matias Hartikainen
Sosiaalipoliittinen vastaava: Susanna Kouva
Kiltahuonevastaava: Susanna Kouva
Liikuntavastaava: Matti Pieniniemi
Projektivastaava: Matti Pieniniemi
Kulttuurivastaava: Janne Venho
Kansainvälisyysvastaava: Jenny Kärki
Suomuisen adjutantti: Heidi-Maria Hekkala
Tapahtumavastaava: Linda Pihlajaniemi
Relevanssin päätoimittaja: Jenny Kärki
Relevanssin toimittaja: Lucie Hradecká

Onnea uudelle hallitukselle!