1. Nimi: Noora Valkonen

2. Opintojen aloitus- ja päättymisvuosi: 2003-2005

3. Aiemmat opinnot/tutkinnot: tradenomi

4. Pro gradu -tutkielman aihe: Yleisen kirjaston kokoelmapolitiikan diskurssianalyysi

5. Sivuaineopinnot: aate- ja oppihistoria, valtio-oppi

6. Vaihto-opiskelu: Ei

7. Ainejärjestötoiminta: hallituksen jäsen 2004 – toukokuu 2005

8. Työharjoittelu: korvattu aikaisemmalla tutkinnolla

9. Alan työkokemus (opintojen aikana ja opintojen jälkeen): Vakituinen työpaikka jo opinnot aloittaessa, jatkoin aluksi omassa virassani. Touko-syyskuu 2006 vs. kirjastotoimenjohtajana Kempeleen kirjastossa.

10. Terveisesi alalle aikovalle: Kirjastoon töihin tähtäävälle työkokemus on kullanarvoista! Pyri hankkimaan alan työkokemusta jo opiskeluaikana. Oulun alueella on tällä hetkellä työnantajan markkinat. Valmistaudu muuttamaan työn perässä uran alkuvaiheessa.


 

1. Nimi: Saana Kaleva

2. Opintojen aloitus- ja päättymisvuosi: Aloitin yliopisto-opinnot 1996 (pääaineena suomen kieli), päättymisvuosi 2004.

3. Aiemmat opinnot/tutkinnot: –

4. Pro gradu -tutkielman aihe: IntroAktiivin käytettävyystutkimus. Työ ei ollut tilaustyö, vaan lähinnä oman mielenkiintoni kohde: käytin ja käytän vieläkin IntroAktiivia usein ja laajamittaisesti. Olin laitoksella käytettävyystutkijana aloittaessani gradua ja halusin käyttää lopputyössäni käytettävyystutkimuksen metodologiaa. Toivottavasti ko. gradusta on ollut jotain hyötyä myös käytännössä 🙂

5. Sivuaineopinnot: Suomen kieli (tosin se oli ensin pääaineeni), yleinen arkeologia ja tietojenkäsittelytiede. Epämääräinen määrä myös kulttuuriantropologian ja fonetiikan opintoja.

6. Vaihto-opiskelu: –

7. Ainejärjestötoiminta: 1996 – 2000 aktiivijäsen suomen kielen opiskelijajärjestö Suma ry:n hallituksessa sekä Suman edustajana Humanistisessa killassa muistaakseni vuosina 1998 – 2000.

8. Työharjoittelu: Nokia Mobile Phones:n kirjastossa Oulussa kesällä 2003. Työharjoittelun tein opintojeni loppusuoralla, juuri ennen kuin aloitin varsinaisen gradu-urakan.

9. Alan työkokemus (opintojen aikana ja opintojen jälkeen): Opiskelijapäivystäjänä Oulun yliopiston pääkirjaston käsikirjastossa 1999 – 2003, työharjoittelu (ks. ed. kohta), käytettävyystutkijana informaatiotutkimuksen laitoksella SUVI-projektissa 2000–2003 sekä kesäharjoittelijana Nokia Oyj:ssä kesällä 2004 toimenkuvanani matkapuhelimiin liittyvä käytettävyystyö. Nykyinen työnimekkeeni on “Usability Expert”, työpaikkani on ollut Nokia Oyj:n matkapuhelimien tuotekehityksessä syksystä 2004 lähtien.

10. Terveisesi alalle aikovalle: Tee reippaasti opintosi loppuun ja verkostoidu! 🙂