Index ry piti vuoden toisen hallituksen kokouksensa tiistaina 8.2.2022, ja tuossa kokouksessa teimme yksimielisen päätöksen tukea Kaikkien kampusryhmän mielenosoitushanketta, jonka tarkoituksena olisi järjestää opiskelijakulkue 26.2 Toripolliisilta Rotuaarille ja osoittaa siellä mieltä vastalauseena nyt ajatettavalle kolmen kampuksen mallille ja opiskelijoiden vähäiselle osallistamiselle hankkeessa. Mielenosoitushankkeen takana on itsenäinen joukko opiskelijoita sekä yliopiston, että OAMK:in puolelta hankkeen aktiivisimpien ajajien ollessa jälkimmäisestä. Olen myös ollut mukana osassa hankeaktiivien kokouksista. Niinpä päätimme hallituksen kanssa tukea tätä hanketta muun muassa seuraavilla perusteilla:

Koko sen ajan kun, keskustakampushanke on ollut pinnalla, on sitä ajettu eteenpäin kamalalla kiireellä. Esimerkiksi hankesuunnitelmaan tekemiseen varattu aika oli merkittävästi lyhyempi, kuin normaalisti vastaavan kokoluokan hankkeissa. Tämän tulkitsemme olevan myös merkittävä syy opiskelijoiden hankkeeseen vaikuttamismahdollisuuksien vähäisyyteen. Kireän aikataulun lisäksi myös yliopiston johdon viestintä hankkeesta on mielestämme ollut todella epäselvää, sillä perusteet keskustakampuksen tarpeellisuudesta ovat muuttuneet monta kertaa, kuin myös tiedot Raksilaan muuttavista toiminnoista, kuten Tiedekirjasto Pegasuksen jatkosta. Epätietoisuuden lisäksi huoltamme Informaatiotutkimuksen opiskelun tulevaisuuden järjestelyistä lisää myös usein yliopiston johdon esiin nostamat visiot etä, ja hybridiopiskelun lisäämisestä suunnitteilla olevan kampuksen myötä. Etäopiskelun vaikutuksista oppimistuloksiin ja opiskelijoiden mielenterveyteen ei ole vielä tutkittu paljoa, eivätkä tähän asti julkaistut tulokset anna ruusuista osviittaa näistä vaikutuksista.

Lisäksi jo tälläkin hetkellä kursseistamme etenkin maisterivaiheessa merkittävä osa on suoritettavissa vain kirjatentteinä, joten pelkäämme etä, ja itsenäisen opiskelun edelleen lisäämisen vaikuttavan alamme opiskelijoiden asiantuntijaksi kehittymiseen ja aina ainejärjestömme hienoutena olleeseen hyvään yhteishenkeen. Pelkäämme myös oppianeeseemme kuuluvan sivuaineiden vapaavalintaisuuden tosiasiallisesti kaventuvan kampusten välillä liikkumisen vaikeuttaessa sivuaineiden ottamista muista tiedekunnista.

Kaikki yllä luetellut huolenaiheemme ovat alamme tulevien opiskelijoiden käytännön opiskeluun oleellisesti vaikuttavia, mutta kaikesta huolimatta emme ole saaneet huolenaiheisiimme kunnollisia vastauksia osallistamisen tähän astisten mahdollisuuksien jäätyä lähinnä muodollisiksi. Tämän vuoksi koemme tarpeelliseksi olla mukana mielenosoituksessa, jossa vastustetaan uniikin yhteiskampuksemme pirstomista ja tähän asti nähtyjä osallistamisen malleja. Lisäksi myös jäsenistön vahva vastustus syksyllä tehdyssä kyselyssä vaikutti tekemäämme päätökseen.

Niinpä kannustankin mahdollisemman montaa indexiläistä osallistumaan tulevaan mielenilmaukseen, ja tuomaan esiin kantanne. Alla vielä tiedot mielenilmauksesta:

Mielenosoitus!

Mitä? Mielenosoitus keskustakampushanketta vastaan

Miksi? Vastustamme kolmen kampuksen mallia sekä opiskelijoiden vähäistä osallistamista.

Milloin? 26.02.2022

Missä? Toripolliisilla klo 12.00. Klo 12.30 muodostamme kulkueen ja kuljemme Toripolliisilta Rotuaarin aukiolle, jossa jatkamme mielenosoitusta. Mitä päälle? Haalarit ja lämmintä vaatetta. Suosittelemme maskin käyttöä.

Janne Venho

Index ry