Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa yliopistonlehtori Terttu Kortelainen!

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

Olin kiinnostunut kirjastotyöstä jo kouluaikana, mutta aloin kuitenkin opiskella maantiedettä. Ennen
valmistumistani maisteriksi suunnittelumaantieteestä aloin pohtia työskentelyä tieteellisessä kirjastossa ja
kuinka tällaiseen tehtävään voisi pätevöityä. Informaatiotutkimusta ei silloin opetettu Oulun yliopistossa,
mutta sain yliopiston kirjastosta ohjeen hakea informaatiopalvelun kurssille Helsingin teknilliseen
korkeakouluun. Se oli antoisa kurssi, jolla sain informaatikon pätevyyden. Kun kirjastotieteen ja informatiikan
laitos perustettiin, toimin siellä assistenttina ja suoritin tohtorin tutkinnon.


2. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?


Työskentelen yliopistonlehtorina ja opintoneuvojana sekä lisäksi lähiesimiehenä, joka vastaa oppiaineen
henkilöstö- ja taloushallinnosta. Vastuullani on informetriikan opintojakso, syventävien opintojen
tutkimusmenetelmäkurssi, pro gradu –seminaari ja kirjallisuustenttejä. Ohjaan myös pro gradu –tutkielmia.


3. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

Olen mukana norjalaisessa SoDi-Sámi-tutkimusprojektissa, jossa tarkastellaan saamelaistutkimuksen
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia (The Social Dimensions of Sámi Research).


4. Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?

Huomiodataa koskeva tutkimus ei ollut varsinainen projekti, mutta se oli mielenkiintoinen tutkimus, koska
siinä oppi paljon uutta sekä huomiotaloudesta että sosiaalisesta mediasta.


5. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen
opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?

Haluaisin selvittää, missä määrin sosiaalisessa mediassa syntyvää huomiodataa sovelletaan arviointiin eri
tahoilla.

Jutun on toimittanut Lucie Hradecká.
Haastattelu tehty syyslukukaudella 2019.

Julkaistussa Relevanssissa nro 2/2020.