Jatkamme sarjaa, jossa haastattalemme Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen henkilökuntaa.

Vuorossa filosofian maisteri, tohtorikoulutettava Aira Huttunen!

 

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

 

 

Hain opiskelemaan informaatiotutkimusta vuonna 2008. Olen aina ollut intohimoinen lukija ja rakastanut kirjastoja paikkoina, joten ala tuntui minulle luonnolliselta. Opintojen alussa minua kiinnosti erityisesti yleiset kirjastot ja lastenkirjastotyö. Pääsin opiskeluaikana työskentelemään kuitenkin korkeakoulukirjastoihin, ja työskentelin opintojen ohessa muun muassa Oulun yliopiston kirjastossa ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjastossa. Tätä kautta kiinnostuin korkeakoulukirjastoista ja tietopalvelutyöstä niissä. Valmistuin filosofian maisteriksi informaatiotutkimuksesta 2013. Valmistumiseni jälkeen olin pari vuotta pätkätöissä arkisto- ja kirjastohommissa Aluehallintovirastossa, Puolustusvoimilla sekä Oulun ammattikorkeakoulun kirjastossa. Gradusta minulle jäi innostus tutkimuksen tekemiseen, ja sain apurahan väitöskirjatyöhön Koneen säätiötä vuonna 2015.

 

  1. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella? (Mitä kursseja olet opettanut tänä lukuvuonna, onko sinulle tulossa uusia kursseja ensi lukuvuonna, onko sinulla jokin muu tehtävä, esimerkiksi omaopettaja, harjoitteluvastaava, …)

 

Syksyllä 2019 toimin 50 prosenttisella työajalla yliopisto-opettajana. Vastuullani on informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen opintojakso, sekä kaksi kirjatenttiä, informaatiolainsäätö ja –etiikka, sekä ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät. Lisäksi toimin omaopettajana syksyllä 2019 aloittaville opiskelijoille ja pienryhmäohjauksen yhdyshenkilönä.

 

  1. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

 

Teen väitöskirjaa Koneen säätiön henkilökohtaisella apurahalla. Väitöskirjani käsittelee transsukupuolisten informaatiokäytäntöjä, ja pääohjaajanani on Terttu Kortelainen.

 

  1. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa? (Voit jakaa todellisia urahaaveitasi, mutta saa myös hullutella ja antaa mielikuvituksen lentää).

 

Väitöskirjaa tehdessä olen samaan aikaan opiskellut sukupuolentutkimusta. Siellä tutkimusmenetelmät ovat informaatiotutkimusta opiskelleen silmiin usein vähemmän konventionaalisia, kokeilevampia ja tutkittavat tiiviisti mukaan ottavia. Haluaisin kehitellä informaatiotutkimuksen puolella erilaisia tapoja tehdä tutkimusta ja tuottaa tieteellistä tietoa. Esimerkiksi erilaisia yhteisöjä koskevat tutkimukset, joita tehdään tutkittavan yhteisön kanssa yhdessä, sopisivat myös informaatiotutkimuksen alalle mainiosti. Tällaista olisi kiva kokeilla opiskelijoiden kanssa käytännössä pienempinä projekteina, joista voisi kehittyä vaikka mitä!

Indexin vuoden 2020 hallitus on valittu syyskokouksessa:

Puheenjohtaja: Jenni Mikola
Varapuheenjohtaja: Lauri Kuha
Sihteeri & viestintävastaava: Tiina Kukkonen
Rahastonhoitaja: Jenny Kärki
Webvastaava: Henri Pitkänen
Koulutuspoliittinen vastaava: Matias Hartikainen
Sosiaalipoliittinen vastaava: Susanna Kouva
Kiltahuonevastaava: Susanna Kouva
Liikuntavastaava: Matti Pieniniemi
Projektivastaava: Matti Pieniniemi
Kulttuurivastaava: Janne Venho
Kansainvälisyysvastaava: Jenny Kärki
Suomuisen adjutantti: Heidi-Maria Hekkala
Tapahtumavastaava: Linda Pihlajaniemi
Relevanssin päätoimittaja: Jenny Kärki
Relevanssin toimittaja: Lucie Hradecká

Onnea uudelle hallitukselle!

Heidi Enwald, Yliopistonlehtori, tutkija, harjoitteluvastaava & omaopettaja

 

  1. Kerro vähän opinto- tai urataustastasi – miten olet päätynyt tälle alalle, mikä sai sinut kiinnostumaan informaatiotutkimuksesta?

 

Ensimmäinen tutkintoni on luonnontieteistä, biokemiasta. Valmistuttuani olin reilun vuoden töissä tutkimusryhmässä lääketieteellisen tiedekunnan puolella, mutta kun siinä ei enää pystynyt jatkamaan, päätin hakeutua jatkamaan opintoja. Muutamat kaverini olivat tehneet informaatiotutkimuksen opinnot, joten ala oli tullut tutuksi tuota kautta. Näin informaatiotutkimuksen monipuolisena oppiaineena, jossa kaikenlaisesta taustasta on hyötyä. Pääsin sisälle ilman pääsykoetta, erityishaun kautta.

 

  1. Mikä on roolisi informaatiotutkimuksen oppiaineella?

 

Ihan ensiksi vähän taustaa eli siitä miten olen päätynyt nykytilanteeseen. Informaatiotutkimuksen maisteriopintojeni loppuvaiheessa professorimme Maija-Leena Huotari kysyi minua mukaan Suomen Akatemialle tehtävään hankehakemukseen. Lääkiksen puolella olin tottunut työskentelemään tutkimusryhmässä, joten tuo oli minulle loogisin vaihtoehto mahdollista jatkotutkijan uraa ajatellen. Health Information Mastering, HIM Oulu & Åbo -tutkimusryhmä sai alkunsa kun saimme rahoituksen HeIP (Health Information Practice and its Impact. The Context of Metabolic Syndrome and Obesity) tutkimushankkeelle. Vuosi oli 2008. Otin heti alusta asti vastuulleni kandidaattiseminaarin vetämisen ja kanditöiden ohjaamisen. Väitöskirjaa tein useamman monitieteisen terveysaiheisen tutkimushankkeen puitteissa kunnes lopulta väittelin 2013.

 

Väitökseni jälkeen tittelini vaihtui yliopistonlehtoriksi ja tässä opetustehtävässä tuurasin Suomisen Vesan osa-aikaista varhaiseläkettä sekä toimin avoimen yliopiston kautta annettavien opintojemme koordinaattorina ja opettajana. Välillä toimin osittain myös post doc -tutkijana eri tutkimushankkeissa. Parhaimmillaan taisin merkitä tuntejani järjestelmässä ainakin kolmen eri rahoituksen piiriin… Kun Suomisen Vesa eläköityi hyppäsin hänen isoihin saappaisiinsa ja kun lehtorin paikka laitettiin hakuun niin hain ja paikan myös sain. Vuoden 2018 alusta olenkin toiminut yliopistonlehtorina toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Jipii!

 

Syksyllä 2018 opettamiani kursseja olivat Tiedonhankinta ja -haku, Informaatiokäyttäytyminen ja käytännöt sekä kaikki kandidaattiseminaariin ja siltaopintoja tekevien täydentävän seminaarin työhön liittyvät osuudet. Jälkimmäisten parissa jatkan myös keväällä 2019. Opetuksellisesti kevättä ilahduttaa lisäksi myös Tiedontallennus ja -organisointi sekä tulen jopa tilastotiedettäkin vähän kandiseminaarin osana opiskelijoille alustamaan. Lisäksi tänäkin lukuvuonna toimin avoimen yliopiston (ja useamman kesäyliopiston) kautta tarjoamiemme perusopintojen koordinaattorina ja opettajana. Harjoitteluvastaavana olen toiminut jo pitkään ja lisäksi toimin omaopettajana syksyllä 2018 opintonsa aloittaneille. Lehtorin tehtäviin kuuluu toki paljon muutakin eli esimerkiksi osallistuminen muihin oppiaineen ja tiedekunnan sisäisiin tehtäviin, kuten vaikkapa uuden opintosuunnitelman suunnitteluun ja HIKUVIEn tutkinto-ohjelmatoimikunnan jäsenenä toimiminen. Lisäksi minulla on useita yhteiskunnallisia tehtäviä (kuten vaikkapa Kirjastoseuran tutkimus- ja koulutustyöryhmässä ja Informaatiotutkimus-lehden toimikunnassa toimiminen) sekä tutkimustakin pitää pyrkiä aina paukuttamaan kun siihen vain löytyy aikaa. Tuohon liittyvistä seuraavan kysymyksen vastauksessa lisää.

 

  1. Oletko tällä hetkellä mukana jossakin tutkimusprojektissa?

 

Kyllä! Olen mukana Åbo Akademin HIBA (Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults) tutkimushankkeessa. Hanketta vetää professori Isto Huvila Uppsalan yliopistosta. Edellisessä kysymyksessä viitattiin myös ensi lukuvuoteen ja ensi syksynä tulenkin toimimaan Åboon 80 % post doc -tutkijana. Pysyn siis kuitenkin Oulussa, ainakin suurimman osan ajasta, ja vastuullani pysyvät edelleen kandidaattiseminaariin liittyvät tehtävät sekä harjoitteluvastaavana toimiminen. Lisäksi toimin toisena omaopettajana myös uusille opiskelijoillemme.

 

  1. Mikä on mielenkiintoisin tutkimusprojekti, jossa olet ollut mukana?

 

Hmm, näitä onkin jo muutama kertynyt ja kaikki ovat kyllä olleet erittäin kiinnostavia. Mutta ehkä nostaisin esille MOPO-tutkimus- ja kehittämishankkeen (http://www.tuunaamopo.fi/sivu/fi/), jonka tavoitteena oli yhdessä nuorten kanssa kehittää heille kiinnostavia toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseen. Aineistoa kerättiin muun muassa useana vuonna kutsunnoissa ja MOPO lisäsi tietoa esimerkiksi kutsuntaikäisten elämäntyylistä, hyvinvoinnista, liikkumisesta ja informaatiokäyttäytymisestä. Kyseessä oli erittäin monitieteinen ja iso hanke, joka sai myös rahoitusta monesta eri lähteestä. Hankkeen TEKES-rahoituksen puitteissa minulla oli lisäksi tilaisuus käydä tutkijavierailulla Stanfordin yliopistossa Kaliforniassa. Myös tutkimusaiheen kytkös nuorten syrjäytymisen ehkäisy on sydäntä lähellä.

 

  1. Kuvittele, että olet saanut vapaasti käytettävää rahoitusta tutkimukseen tai informaatiotutkimuksen opetuksen kehittämiseen. Mitä aihetta lähtisit tutkimaan tai mitä kurssia haluaisit opettaa?

 

Viime aikoina olen kiinnostunut ja pyrkinyt yhä enemmän seuraamaan avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä asioita. Nykyään suosittu käsite näistä ilmiöistä on vastuullinen tiede. Olen sivunnut aihetta jonkin verran myös tutkimuksen puolella, mutta tuota puolta voisi tulevaisuudessa vahvistaakin. Lisäksi aihetta, monine ulottuvuuksineen, voisi tuoda lisää myös opetuksen puolelle, esimerkiksi syventävien erikoiskurssin muodossa. Keksisin vaikka heti tukun kutsuttavia vierailijoita! Myös aineistonhallinta ja ns. data scientist -näkökulmaa voisi vahvistaa opetettavissa sisällöissä, mutta ainakin laajamääräisenä tuo vaatisi lisäresursseja.

 

Terveysaiheet ovat toki yhä itselle läheisimpiä, biokemian taustaanikin liittyen ja yhteistyökuvioita viriteltäneen tuolla saralla jatkossakin. Kirjastokenttää ajatellen toisin opiskelijoillemme vahvemmin oppia nykyaikaisten kirjastojen toiminnasta, niin yleiseltä kuin tieteellisten kirjastojen puolelta. Tuohon yksi sopiva tapa voisi olla myös kurssiin liittyvä excu ympäri Eurooppaa. Tai lähteminen porukalla Bobcatsssiin (toki esityksiä seuraamaan). Eipä taitaisi kuulostaa pahalta?

 

Vuoden 2019 hallitus valittiin syyskokouksessa. Tässä hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja: Jenny Kärki.
Varapuheenjohtaja: Lotta Höök.
Talousvastaava: Lucie Hradecka.
Sihteeri: Tiina Kukkonen.
Sosiaalipoliittinen vastaava: Heidi-Maria Hekkala.
Koulutuspoliittinen vastaava: Lucie Hradecka.
Viestintävastaava: Tiina Kukkonen.
Viestintävastaavan tehtävästä erotettiin webbisivujen hallinnoiminen ja perustettiin erillinen web-vastaavan toiminimi.

Toimihenkilöt:
Kulttuurivastaava: Heidi-Maria Hekkala.
Liikuntavastaava: Matti Pieniniemi.
Kansainvälisyysvastaava: Lotta Höök.
Projektivastaava: Matti Pieniniemi.
Kiltahuonevastaava/Isäntä: Jenni Mikola.
Tapahtumavastaavat: Jenni Mikola, Joanna Kurvinen ja Susanna Pallonen.
Web-vastaava: Henri Pitkänen.
Suomuisen adjutantti: Jenni Backman.
Perustettiin Index-vauvanvahdin toiminimi. Index-vauvanvahdiksi valittiin Linda Pihlajaniemi.

Jenny Kärki jatkaa puheenjohtajana toista vuotta peräkkäin! Lotta Höök on varapuheenjohtaja myöskin toista vuotta peräkkäin! Kolmatta vuotta hallitustoiminnassa olevat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat rautainen tiimi! Lucie Hradecka palaa hallitustyöhön. Jenni Backman jatkaa hallituksessa toimien Suomuisen adjutanttina. Matti Pieniniemi ja Henri Pitkänen aloittavat kolmannen hallitusvuotensa. Ennennäkemättömän monta fuksia on tullut hallitukseen!
Relevanssin päätoimittaja ja toimittajat valitaan myöhemmin.
Graafista suunnittelijaa ei valittu.

Onnea uudelle hallitukselle! Edellinen hallitus on hyvin iloinen uusista kasvoista!

 

Index ry kunnioittaa tietosuojaasi ja toimii uuden, 25.5.2018 käyttöön tulleen GDPR-lainsäädännön mukaan.

Lyhyesti sanottuna sitoudumme käsittelemään rekisteröityneiden jäsenten tietoja:

-Läpinäkyvästi, niin että jäsenet saavat tietoonsa mitä tietoja heistä on tallennettu ja miten tietoja säilytetään.

-Omaehtoisesti, niin että kaikki tallennettu tieto on rekisteröityneen jäsenen omaan tiedonantoon perustuvaa.

-Perustellusti, niin että jäsentietoja käsitellään vain jäsenyyssuhteen vuoksi eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin tarkoituksiin.

-Turvallisesti, niin että jäsentietoja käsitellään asianmukaisin turvatoimin ja vain niiden henkilöiden toimesta, joilla on siihen hallituksen myöntämän pestin puolesta oikeus ja velvollisuus.

 

Kaikilta jäseniksi liittyneiltä säilytetään seuraavat tiedot: henkilön nimi, kotipaikkakunta, jäseneksi liittymisvuosi sekä mahdolliset tehtävät ja vuodet hallitustoiminnassa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on seurata jäsenmäärää. Vain Indexin hallituksen myöntämällä talousvastaavalla on pääsy jäsenlistaan. Tietoja säilytetään, ellei niitä pyydetä poistettavaksi.

Jäsenenä voit liittyä sähköpostilistallemme index-all. Lista sisältää etu- ja sukunimesi, jos olet ilmoittanut ne listalle liittymisen yhteydessä, sekä sähköpostiosoitteesi. Vain Indexin hallituksen myöntämällä viestintävastaavalla on pääsy listaan. Listaa ylläpidetään viestintätarkoituksiin. Voit halutessasi poistua sähköpostilistalta noudattamalla sivun http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/index-all ohjeita tai pyytämällä poistamista viestintävastaavalta.

 

Tutustu tietosuojakäytäntöömme.